Jezdecké kroužky

 

———————————————————————————————————————————

JARNÍ CYKLUS JEZDECKÝCH KROUŽKŮ 2024

Kroužky budou probíhat ve třech cyklech – jarní, podzimní a zimní

Jarní cyklus se bude skládat z 10 lekcí (každá lekce dlouhá 1,5 – 2 hodiny)

8 lekcí bude praktických – zkusíme si práci s koňmi ze země (1 lekce), výcvik samostatného vedení koně na jízdárně a trénování správného sedu (1-2 lekce) a hlavně budeme jezdit na vyjížďky do terénu (5-6 lekcí).

2 lekce budou teoretické (většinou za deštivého počasí)

Dětí na kroužku je maximálně 12 a po celou dobu jsou s nimi min. 2 zkušení instruktoři

Během kroužků se učíme péči o koně, jak se u koní správně pohybovat a jak s nimi komunikovat.

Kroužky nejsou plnohodnotnou náhradou výcviku na jízdárně! Na individuálním výcviku se děti jezdecky posunou daleko rychleji.

Systém ,,levelů” – děti v rámci kroužku začátečníků a mírně pokročilých budou rozdělení ještě do dalších menších skupin a budou plnit různé teoretické i praktické úkoly a v rámci těchto skupin se budou moct posunovat dal (po splnění určitých dílčích úkolů). 
Např. až v kroužku začátečníků splní všechny levely, tak se budou moct posunout do kroužku mírně pokročilých 😊

Začátečníci

Kroužek je vhodný pro nejmenší děti od 5-ti let, které se chtějí dostat do světa koní, trávit čas v krásné přírodě a naučit se pochopit potřeby a život koní. Děti se starají o koně a zvířata na ranči, učí se teorii týkající se koní, hrají různé hry a učí se základy ježdění s vodičem a na lonži ( 10 – 15 minut )                                    

PONDĚLÍ – 15:30 – 17:00            

STŘEDA – 15:30 – 17:00          

  Cena: 2 500,-Kč / cyklus

 

Mírně pokročilí

Starší děti (8 let a víc), které už zvládají koně samostatně v kroku a klusu, chodí na kroužek pro mírně pokročilé. Na tomto kroužku už jezdí děti déle a samostatně bez vodiče (25-30 minut) – na jízdárně, v terénu nebo se učí pracovat s koňmi také země a poznávat jejich chování. 

PONDĚLÍ – 17:00 – 19:00 

STŘEDA – 17:00 – 19:00 

Cena: 3 000,-Kč / cyklus

Mírně pokročilí PLUS 

Starší děti, které k nám na kroužky dochází delší dobu a už se můžou posunout dál a začít se učit cválat, budou docházet ve čtvrtek.  Koho se to týká se domlouváme osobně nebo na tel. +420 739 903 116

ČTVRTEK – 15:30 – 17:00

Cena: 3 000,-Kč / cyklus

Pokročilí

Kroužek je určen pro ty, kteří zvládají koně v kroku, klusu i ve cvalu. Děti se zabývají hlavně praktickou výukou – jezdíme buď na jízdárně nebo do terénu. Zkušenější jezdci se učí i skákat a ovládat základní drezurní práci.

ČTVRTEK – 17:00 – 19:00

PÁTEK – 15:30 – 17:30

Cena: 3 000,-Kč / cyklus

Nedělní kroužky jednou za 14 dní

Pro děti, které chtějí pravidelně jezdit, ale mají to k nám dál a nestíhají jezdit ve všední dny.

Kroužek je vhodný pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé jezdce (rozdělíme se do skupin podle jezdeckých zkušeností) a bude obsahovat 6 lekcí, které budou delší (2,5 hodiny). První kroužek proběhne v neděli 31. 3. 2024 a poté každých 14 dní (poslední 9.6.2024)

  • Začátečníci a mírně pokročilí: 16:00 – 18:30
  • Pokročilí: 14:30 – 17:00

Cena: 3 000,-Kč / cyklus

 

Přihlašování na kroužky

Přihlašování na jarní cyklus je spuštěno – nutné místo rezervovat telefonicky na čísle +420 739 903 116

Platba

Po potvrzení volného místa na Vámi vybraném termínu je nutné uhradit zálohu během měsíce března. Zálohu ve výši 500,- Kč uhraďte na účet 2301154213/2010 (do poznámky uvést: členský příspěvek za ,,jméno dítěte a den, který bude chodit“). 

-> např. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK KAREL NOVÁK – ČTVRTEK

Doplatek se bude hradit na prvním kroužku v hotovosti.

Jarní cyklus kroužků

Začínat budeme v týdnu od 8.4. 2024 a poslední kroužek proběhne v týdnu od 10. 6. 2024.

Nahrazování lekcí – v případě neúčasti na některé z praktických lekcí je možné si JEDNU lekci nahradit v týdnu od 17. 6. 2024 v běžném čase Vašeho kroužku (chodíte-li na kroužek v pondělí od 15:30 hodin, tak náhrada proběhne také v pondělí 17. 6. 2024 od 15:30 hodin ) – vždy budeme informovat ty, kterých se to bude týkat 😊

SOUBORY KE STAŽENÍ – DONÉST NA PRVNÍ KROUŽEK (stačí vyplnit od nových zájemců, stávající účastníci nosit nemusí, když už od nich přihlášku máme z dřívějška)

Provozní řád

Přihláška do jezdeckého kroužku

————————————————————————————-

 

 

 ! NOVINKA !

Kroužek u koní pro děti se specifickými potřebami

Jízda na koni + paravoltiž

Pro koho je kroužek vhodný: Kroužek je určený pro děti, kterým je potřeba věnovat více individuální péče a pracovat s nimi ve skupině pomaleji. Na jednoho vedoucího budou jen 4 děti, aby se jim mohl dostatečně věnovat.

Vhodné pro děti s poruchami učení, s lehkým mentálním nebo fyzickým postižením, hyperaktivní děti, atp. Na kroužek je nutné potvrzení od lékaře, že dítě může kroužek u koní navštěvovat.

Náplň kroužku: Děti se během kroužku budou věnovat péči o koně (krmení senem, úklid ohrádek, čištění koní). Dále se budou učit s koňmi komunikovat a pracovat ze země, budou jezdit na koni do terénu s vodičem a trénovat paravoltiž.

Cíle: Mezi cíle paravoltiže se řadí rozvíjení a zdokonalování pohybových schopností a celkové motoriky a koordinace. V rámci možností také zlepšování psychické kondice a schopnosti spolupráce s dalšími členy týmu. Cílem je také podpora samostatnosti, tvořivosti a zvyšování sebevědomí cvičenců. K tomu významně přispívá i kontakt s koňmi. Cvičení by mělo vést k pocitům uspokojení a radosti z dosažených výsledků na závodech posilují jejich sebevědomí i chuť na sobě dále pracovat a jejich radost je i radostí pro jejich rodiče i pro nás cvičitele.

Termín: 1x týdně, pátek od 17:30

Cena: 2500,-Kč za 8 lekcí

 

Paravoltiž je jednou z rehabilitačních metod. Jedinec se zdravotním znevýhodněním (paravoltižér) vykonává pod zdravotním dozorem na nesedlaném koni gymnastické cviky, a to buď samostatně, nebo ve dvojici. Koně vede lonžér na lonži ve voltižním kruhu na levou ruku. Paravoltiž je v základech shodná s voltiží, což je sportovní disciplína nazývaná jako gymnastika na koni. Je určena zejména osobám: s poruchami chování (hyperaktivita, agresívní chování), s tělesným postižením (skoliózy, vadné držení těla), s mentální retardací či s dětskou mozkovou obrnou.

Vliv paravoltiže na cvičence
Je prokázáno, že paravoltižní ježdění má vliv na celkový vývoj jedince se zdravotním znevýhodněním. Ovlivňuje jak jeho fyzickou, tak psychickou stránku. Nejviditelnější je vliv na svalstvo a správné držení těla, ale působí pozitivně také na krevní oběh, dýchací a nervový systém a psychiku jedince. Trénovaný organismus je proto mnohem lépe chráněn proti negativním vlivům prostředí, je méně náchylný k nachlazení a pomaleji se unaví. Z pohledu pediatrie, ortopedie i psychologie je tento druh sportu ideální prevencí či typem terapie.

 

 


Individuální lekce

Kdyby se chtěl někdo víc zdokonalit ve svých jezdeckých schopnostech, tak je možné zakoupit si permanentku na individuální lekce (max. 3 – 4 osoby na lekci na jednoho instruktora) – cena 4500,-Kč za 11 lekcí – možnost ježdění ve všední dny i o víkendech. Skupinky tvoříme podle věku a jezdeckých zkušeností.

Je možné jezdit úplně individuálně (jen Vy a instruktor) a tam permanentka vychází na 6000,-Kč za 11 lekcí.


 

  Kroužek pro maminky nebo tatínky na RD 

Jste na mateřské a chcete se svými dětmi trávit čas venku, v krásné přírodě a ve společnosti zvířat?  Chcete, aby Vaše děti měly vztah ke zvířatům a věděly, jak se u nich pohybovat a jak se k nim chovat?  Pak je tohle nabídka právě pro Vás!
Kroužek bude probíhat pro děti v doprovodu jejich rodičů, aby trávily čas společně. Program kroužku bude přizpůsoben věku dětí – budeme pečovat o koníky, učit se je čistit, sedlat a vodit. Součástí kroužku bude také péče o ostatní zvířátka na ranči (kočičky, králíčky). Tak se děti i jejich rodiče nejlépe seznámí s každodenním chodem ranče. Jezdit budeme na madlech nebo dětských sedlech, vždy se zkušeným vodičem (10 – 12 minut).Během doprovodného programu budeme s dětmi hrát různé hry, poznávat přírodu a učit se úplné základy ze života koní.
V případě zájmu o kroužek nás kontaktujte a domluvíme se na vhodném termínu. Kroužek bude probíhat celoročně a je možné se kdykoliv přihlásit.
Cena kroužku: 

  • 300,- Kč za lekci (60 minut)
  • Na kroužek se dá zakoupit permanentka (11 kroužků) za cenu 3000,-Kč s platností na celý rok, tzn. 1 kroužek vychází na 270,-Kč

Termíny: 

Úterý odpoledne v 16:00 hodin

V případě zájmu o dopolední kroužek nás kontaktujte a kdyby bylo víc zájemců, tak zkusíme naplánovat dopolední termín.
 Více informací a přihlášení na tel. +420 739 903 116 (Lenka Motalová)