Akce

Akce

Tak tady vás budeme informovat a plánovaných akcích, ať už u nás na ranči nebo na jiných místech….

Již tradičně pořádá ranč Kopaniny Hubertovu jízdu!

Sraz jezdců v 9:00 hodin. 
Od 10:00 hodin začínají sranda závody na jízdárně. Oběd si dáme na ranči a odpoledne vyrazíme na vyjížďku po okolí.
Po vyjížďce bude každoroční hon na lišku! 🙂

Zváni jsou také diváci bez koní.

Večer bude následovat tradiční zábava v sále hospody v Kulířově.

——————————————————————————————————————————————————–

Stejně jako loni, i letos, bude u nás na ranči dětský den. Těšit se můžete na čtverylku, voltižní ukázku i ukázku skákání. Dále také bude pro děti k dizpozici skákací hrad, malování na obličej, tetování a soutěže. Vstupné bude 30,- Kč za kartičku na zápis pro splnění úkolů. 

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich